Privacyreglement Anky Floris Levenskunstwinkel 2013

 

Artikel 1

Dit privacyreglement heeft tot doel de registratie van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die 1 september 2001 in werking is getreden. Hierbij neemt Anky Floris Levenskunstwinkel de regels met betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Artikel 2

Anky Floris Levenskunstwinkel zal geen persoonsgegevens en andere privacy gevoelige informatie aan derden doorgeven, die door de klant aan Anky Floris Levenskunstwinkel zijn verstrekt, voor zover dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling.

Artikel 3

Anky Floris Levenskunstwinkel registreert gegevens van klanten. Anky Floris Levenskunstwinkel gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

- Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- Om het winkelen van Anky Floris Levenskunstwinkel zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

- Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over een speciale prijsvraag of actie. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich hiervoor uitschrijven op onze website.

- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om Anky Floris Levenskunstwinkel verder te ontwikkelen en te verbeteren.

- Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Artikel 4

4.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

4.2 Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 16 tot en met 23 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.3 Anky Floris Levenskunstwinkel treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens.

Artikel 5

Persoonsgegevens die door Anky Floris Levenskunstwinkel geregistreerd worden, worden in een elektronisch gegevensbestand opgeslagen. Dit elektronische gegevensbestand is vrijgesteld van aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 6

Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.

Artikel 7

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

Artikel 8

Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking na de vaststelling door de eigenaar van Anky Floris Levenskunstwinkel.

Artikel 9

Indien Anky Floris Levenskunstwinkel besluit om het privacy reglement te wijzigen, zal deze wijziging op de website bekend gemaakt worden, zodat bezoekers en klanten ten allen tijden op de hoogte zijn van de wijziging.

Artikel 10

Op de website van Anky Floris Levenskunstwinkel bevinden zich links naar andere websites.  Anky Floris Levenskunstwinkel draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van de betreffende ondernemingen.

Artikel 11

11.1 Dit reglement treedt in werking op 5 februari 2013.

11.2 Dit reglement kan worden aangehaald als Privacyreglement Anky Floris Levenskunstwinkel.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Anky Floris Levenskunstwinkel gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Anky Floris Levenskunstwinkel geen cookies ontvangt.